Pravidla srazu


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/125202/virtual/www/templates/dd_machines_86/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198

ČTĚTE POZORNĚ !!!
 
 1. Vstup na pozemek, jakožto pobyt na ploše a účast na akci Mazda Reunion JE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.
 2. Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce. Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.
 3. Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů.
 4. Při vstupu je každý návštěvník označen náramkem. Vstupenka platí po celý víkend, při opakovaném vstupu na akci se může návštěvník prokázat tímto náramkem nebo razítkem.
 5. Zaplacením vstupného na sraz, vstupem do areálu kempu, návštěvníci souhlasí se zveřejněním fotek své osoby a/nebo vozidla, jména a dalších podrobností potřebných pro propagaci akce - dle GDPR.
 6. V celém areálu akce je omezena rychlost jízdy na max. 10 km/h. Během jízdy v prostoru akce je řidič povinnen mít rozsvícené potkávací světlomety.
 7. Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením, platí zákaz vstupu za reflexní pásky.
 8. Automobily je možné zaparkovat na parkovištích dle pokynů pořadatelů. Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.
 9. Příjezd na akci je možný v pátek od 17:00 do 22:00, v sobotu od 7:00 do 22:00 hodin.
 10. Zákaz jízdy v době od 22:00 do 6:00 hodin. Vyjímku tvoří pouze vozidla, která opouštějí areál akce, řidiči jsou povinni mít rozsvícené potkávací světlomety a zapnuté výstražné světla.
 11. Zákaz jízdy na motocyklech, mopedech a minibicích.
 12. Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění.
 13. Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní. Zodpovídá také za platné STK vozidla.
 14. Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.
 15. Pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování" je zakázáno.
 16. Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.
 17. Psům je povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.
 18. Pořadatelé mají přednost u stánků s občerstvením a na WC.
 19. Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu. Všichni jsou povinni vhazovat odpadky do mobilních odpadkových košů.
 20. Prodej zboží a služeb je povolen pouze na předem vyhrazených plochách. K prodeji či prezentaci produktů je nutné mít povolení organizátora akce.
Svým vstupem na akci účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito pokyny a zavazuje se je dodržovat. Při jakémkoliv porušení bezpečnostních a organizačních pokynů bude účastník vykázán z akce bez náhrady vstupného a jiných výdajů. Současně bude takovému účastníkovi zakázán další vstup do prostor akce.